Kategorija

Naujienos

Viešieji pirkimai

2012-07-31

Ar privalo perkančioji organizacija, rengdama, pildydama ir skelbdama planuojamų vykdyti pirkimų suvestinę, joje pažymėti, kurie pirkimai bus vykdomi iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių?

Atsakymas. Taip. Perkančioji organizacija, planuodama vykdyti pirkimus, turi atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės vykdyti iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių.
Apie tai, ar pirkimas vykdomas iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimų suvestinėje, kuri skelbiama kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Rekomenduojama pirkimų suvestinę paskelbti ne vėliau kaip likus bent 30 dienų iki numatomo pirmojo pirkimo iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių dienos.

 

Duomenys paimti iš : http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=1089635293&srid=32&lan=LT

 

 

Mūsų socialinės įmonės pažymėjimas yra paruoštas atsisiuntimui.

Todėl pirkdami mūsų gaminamus gaminius, kaip tik patenkate į minėtą VPĮ prievolę (Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose numatyti 5 procentai visų supaprastintų pirkimų vertės vykdyti iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių.)

« « Atgal į sąrašą