Kategorija

CE ženklinimas

Kas yra CE ženklinimas?

CE ženklas ant gaminio yra atsakingo asmens deklaracija, kad gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie buvo įvertinti atlikus atitinkamus bandymus. Raidės „CE“ yra prancūzų kalbos frazės Conformité Européene santrumpa, kas reiškia- Europos patvirtinimas.

Kam gi reikalingas CE ženklinimas?
CE ženklinimas reikalingas, kadangi:
 • Valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai;
 • Užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje, bendroje rinkoje;
 • Suteikia galimybę Europos ekonominės erdvės muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos.
Kada yra reikalingas CE ženklinimas?
Ar gaminiui yra reikalingas CE ženklinimas numato ES direktyvos, kurios nustato reikalavimus konkrečioms gaminių grupėms. Jei direktyva numato gaminio ženklinimą CE ženklu, jis turi būti pažymėtas prieš pateikiant jį į rinką arba modifikavus jau esamus gaminius, kuriems direktyvos taikomos kaip naujiems gaminiams.
Gaminių grupės, kurioms reikalingas CE ženklinimas
CE ženklinimas reikalingas, jei eksportuojami gaminiai, priklauso vienai iš šios 21 direktyvų grupės:
 1. Mašinų direktyva – 2006/42/EC;
 2. Žemų įtampų direktyva  – 2014/35/EU;
 3. Elektromagnetinio suderinamumo direktyva – 2014/30/EU;
 4. Medicinos priemonių direktyva – 93/42/EEC (nuo 2017-05-25 keičia Medicinos priemonių reglamentas (EU) 2017/745));
 5. Asmeninės apsaugos priemonių direktyva – 89/686/EEC (nuo 2018-04-21 keičia Asmeninės apsaugos priemonių reglamentas (EU) 2016/425));
 6. Statybos produktų reglamentas - (EU) No 305/2011;
 7. Slėginės įrangos direktyva – 2014/68/EU;
 8. REACH – Reglamentas (EC) No 1907/2006;
 9. RoHS – Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas –2011/65/EU;
 10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva – 2012/19/EU;
 11. Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos direktyva – 2014/34/EU;
 12. Žaislų direktyva – 2009/48/EU;
 13. Radijo įrenginių direktyva – 2014/53/EU;;
 14. Pramoginių ir asmeninių laivų direktyva – 2013/53/EU
 15. Aktyvių implantuojamų medicinos priemonių direktyva – 90/385/EEC (nuo 2017-05-25 keičia Medicinos priemonių reglamentas (EU) 2017/745));
 16. Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų direktyva – 2014/28/ES;
 17. Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą reglamentuojanti direktyva – 2000/14/EC;
 18. Dujinį kurą deginančių prietaisų reglamentas – (ES) 2016/426;
 19. Liftai ir liftų saugos įtaisų direktyva – 2014/33/EU;
 20. Pirotechnikos gaminių direktyva – 2013/29/ES;
 21. Matavimo priemonių direktyva – 2014/32/ES.

Taigi, dabar paprastai apie CE ženklinimą

Elektros įrangos gamintojai, privalo ženklinti CE visus jungiklius, kadangi jų ženklinimas, ir sertifikacija yra privaloma. El.lizdai (rozetės) ir el.šakutės (naudojamos buityje), CE ženklu nėra ženklinamos, tačiau jų sertifikacija privaloma. Ženklinimo išimtis, ES direktyvoje 2014/35/ES 2014 parodyta čia:

 

 

Taigi, visos elektros prekės privalo turėti bandymų sertifikatus. Remiantis šiais dokumentais, gamintojas išrašo "Atitikties deklaraciją" (EN- Declaration of conformity), kurioje nurodo kokias normas, ir kokiais sertifikatais remiantis deklaruoja kad gaminys atitinka visus ES reikalavimus ir normas. Atitikties deklaracija, arba atitikties sertifikatas parodytas žemiau:

Taip pat kaip santrauka, gali būti ir toks dokumentas:

Susijusi informacija: mūsų įmonės elektros įrangos gaminiai nepatenka į "Statybos srities gaminių" sąrašą, todėl mes negalime pateikti "eksploatacinių savybių deklaracijos" kuri numatyta  STR (STR 1.01.04:2013 ).

 

Daugiau informacijos (statybos srities gaminių sąrašas) yra čia.

Jei norite parsisiūsti visą įsakymą, spauskite čia (apačioje failo, yra nuoroda į puslapį, iš kurio paimtas dokumentas). Papildoma informacija čia.